System pozyskiwania danych logowania do aplikacji OUW

W razie wystąpienia problemów z usyskaniem danych uwierzytelniających prosimy o kontakt pod adresem wsparcieps@opole.uw.gov.pl.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Zmiana hasła użytkownika aplikacji:
Wpisz swój adres email, który użyłeś podczas rejestracji
Wynik działania

Pola zaznaczone * są polami wymaganymi.